Top menu

Candy Magazine: sex op zijn breedst (met stijl)

Sinds twee weken is nummer 7 van het Engelstalige Candy Magazine te koop in Nederland. (English text below)

Dankzij de controverse rond een blote Lady Gaga (besnord van boven én beneden) circuleert de cover al een jaar online.

Mode is geobsedeerd door sekse. Wat wij ervaren als mannelijk of vrouwelijk, wordt grotendeels door mode vormgegeven. Dat maakt een magazine als Candy per definitie interessant. Sinds 2009 viert elke issue van Candy de derde sekse op groot glossy formaat. Hoewel het blad verschijnt in een gelimiteerde oplage van slechts 1500, behoort het tot een van de meest invloedrijke independent magazines ter wereld. Wat daarbij zeker hielp, is dat het vanaf de start kon rekenen op de medewerking van fotografen, ontwerpers, modellen en acteurs uit de wereldwijde eredivisie.  En dat heeft weer alles te maken met het enorme creatieve netwerk hoofdredacteur en uitgever Luis Venegas, die ook de bladen Fanzine137  (elke keer een verrassing) en EY!  (mooie jonge mannen in suggestieve poses) in zijn portefeuille heeft.

Nu waren er al eerder blaadjes die travestie en gender-issues als onderwerp hadden, maar de benadering vanuit het perspectief van mode en stijl was nieuw. Een paar jaar voordat de Hema via Andrej Pejic beha’s verkocht, maakte Venegas ’s werelds eerste ‘Transversal Style Magazine’. In een interview vertelde hij ooit dat het hem niet ging om emancipatie of politieke statements. Omdat travestieten en transgenders altijd een linkten met de wereld van mode en kunst, stond hem een soort een ‘Tranny Vogue’ voor ogen.

En dus vormen mode en kunst de hoofdpijlers van Candy Magazine, een blad over transgenders, travestieten, androgynie en sekse-identeit in het algemeen. Elk beeld in het magazine speelt met de grenzen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Nu zijn 370 pagina’s gender-bender achter elkaar misschien wat veel van het goede voor de gemiddelde modeliefhebber, maar in de boekenkast van elke modemaker zou toch minste één nummer van Candy moeten staan. En dan maakt niet eens zo veel uit of dat het laatste nummer is – want het gaat weliswaar over mode, maar niet over de laatste trends.

Candy Magazine wordt in Nederland verkocht bij Athenaeum (45 euro) of online via http://buy.byluisvenegas.com In het laatste issue werk van o.a. Ellen von Unwerth en Stephen Klein, een prachtige hommage aan Klaus Nomi en Viktor & Rolf als pin-ups. Verkrijgbaar met de eerder genoemde Gaga cover, of met Marilyn Manson in een depressief zijden jurkje . Elke issue is genummerd – nummer 1422 is verkocht.

TRANNY VOGUE: CANDY MAGAZINE

The latest issue of Candy Magazine has been available for the last two weeks in The Netherlands. However, the cover has been in circulation online for over a year due to the controversy around a naked Lady Gaga (moustache on top and below).

Fashion is obsessed by gender and the way we perceive masculinity and femininity is largely shaped by it. This makes a magazine like Candy interesting per definition. Since 2009 it has celebrated the third sex in a large, glossy format. Although it has a limited print run of only 1500 copies, Candy is one of the more influential independent fashion magazines worldwide. What helped it obtain this position, has been the contribution of A-list photographers, models, designers and actors. And that is partly a result of the huge creative network of editor and publisher Luis Venegas, who also publishes Fanzine137 (every issue a creative surprise) and EY! (good looking young men in suggestive poses).

Before Candy there were zines about drag and transgender issues, but depicting it from a fashion and style perspective was new. Venegas published the ‘First Transversal Style Magazine’ years before Hema started selling bras using Andrej Pejic. In an interview Venegas once said Candy was not about emancipation or political statements. Since drag queens and transgenders always had a close link to fashion and art, he wanted to make a ‘Tranny Vogue’.

So a transversal magazine on fashion and gender was born. The magazine is about transgender people, transvestites, androgynes and gender identity in general. Every image in the magazine plays with masculinity and feminity. 370 gender-bender pages might be a bit much for the average fashion lover, but the bookcase of every fashion maker should have at least one copy of Candy. It doesn’t really matter if it is the latest issue as Candy Magazine is about fashion, but not necessarily about the latest trends.

Candy Magazine is sold at Athenaeum in Amsterdam (45 euro) or online through http://buy.byluisvenegas.com The latest issue features work by Ellen von Unwerth and Stephen Klein, a beautiful homage to Klaus Nomi and Viktor & Rolf as pin-ups. The issue has a split cover. You can opt for a nude Gaga or Marilyn Manson in a silky shift. Every issue is numbered – number 1422 is sold.

 

Gerelateerde Artikelen:


,

Reageren is niet (meer) mogelijk.